Natuurstroom is de schoonste stroom van Nederland. Voor 100% opgewekt uit zon, wind en water. Natuurstroom wordt volledig CO2vrij opgewekt uit windenergie, zonne-energie en waterkracht. Om bijvoorbeeld een windmolen te produceren, installeren en onderhouden is, uitstoot van CO2 helaas nog steeds noodzakelijk. 

De milieuvoordelen van het CO2-vrij opwekken van stroom door deze molens zijn gelukkig vele malen groter. U helpt daarom mee aan een optimale energiebalans, door ook als natuurstroom klant bewust om te gaan met uw energieverbruik.

Deze foto's zijn gemaakt langs de A6 richting Almere / Lelystad en de Eemmeerdijk. En geven o.a. een beeld van de grootte van de windmolens.

Wind park Eemmerdijk

Rachel Carson (1907-1964) was wetenschapper, schrijfster en ecoloog. Met haar publicaties, waaronder 'Silent Spring' heeft de Amerikaanse milieuactiviste het milieubewustzijn op de kaart gezet bij de Amerikaanse overheid en het publiek. Elke windmolen heeft een andere kleur, als een soort regenboog. Het kleurontwerp is gemaakt door kunstenares Mary Fontaine en is gebaseerd op kleuren van de omgeving.

Dit windpark langs de Eemmeerdijk is 4,5 kilometer lang. Er staan 19 windturbines met elk een vermogen van 1 MW.

- ashoogte turbines 60 meter, rotordiameter 55 meter

- gemiddelde jaaropbrengst 28,7 GWh

- voldoende voor circa 8.200 huishoudens

Wereldwijd wordt de meeste elektriciteit geproduceerd uit fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas. De CO2 die daarbij wordt uitgestoten veroorzaakt een versterkt broeikaseffect, waardoor ons klimaat verandert. Nuon investeert in duurzame energieopwekking, omdat zij wil bijdragen aan het terugdringen van de C02-uitstoot. Energieopwekking met natuurlijke energiebronnen als zon, wind, water en biomassa is onuitputtelijk en milieuvriendelijk.