Wie is online

We hebben 297 gasten en geen leden online

Showcase

F-Stop

Het cijfer of de cijfers die gebruikt worden om de grootte van het diafragma aan te geven.

Canon EOS - Getting Started 4

Canon EOS - Getting Started: Depth of Field Photography

Beschermijng tegen zand of stof

Beschadiging door zand of stof Moderne camera's bestaan uit een zeer groot aantal optische elemente

Fotograaf

Een fotograaf is iemand die (in het bijzonder beroepshalve) foto's maakt met een fototoestel.

ppcm

Pixels per centimeter. Een maateenheid voor resolutie. Hoe meer pixels per centimeter, hoe hoger

Integraalmeting

Integraalmeting met nadruk op het midden De belichtingsmeter van de camera analyseert de sc&eg

APS-H

APS-H sensor Een beeldsensor met de afmetingen 28,7 x 19,1 mm – wordt momenteel gebruikt

Spiegelreflexcamera

Een spiegelreflexcamera of kortweg een spiegelreflex, is een fotocamera die voorzien is van een bijz

De beste JPEG instelling voor beeldkwaliteit kiezen

Asl u foto's opslaat in de JPEG-indeling (spreek uit als "jee-peg"), zijn er verschillende instellin

Een aangepaste witbalans instellen

Een aangepaste witbalans is een handig hulpmiddel dat ervoor zorgt dat u tijdens de nabewerking mind

Plug-in

Een softwaremodule die functionaliteit toevoegt aan een andere toepassing. Wordt ook wel 'ins

Zelfreinigende sensor

De D300 is de eerste Nikon-camera met een zelfreinigende sensor. Dit systeem gebruikt een reeks freq

Waarom zijn zwartwitbestanden even groot als beeldbestanden met kleur?

  De reden waarom zwartwitfoto's die worden gemaakt door digitale camera's dezelfde bestandsgr

Gebruiksduur sluiter

Het aantal activeringen waarvoor de constructie en het mechanisme van de sluiter is ontworpen.

Nikon Symphony

Ok, je kan fotograferen met een camera. En filmen. En met sommige modellen kun je tegenwoordig zelfs

Canon EOS - Getting Started 3

Canon EOS - Getting Started: Using Creative Modes and ISO Settings

ASIC

ASIC - Application-Specific Integrated Circuit Een chip die is ontworpen voor een specifieke t

CameraHobby! - de site voor de digitale hobbyfotograaf

"Dark current" ruis

Problemen bij astrofotografie met D-SLR-camera's

Alle elektrische schakelingen veroorzaken willekeurige ruis. Als de elektronica van de camera langdurig wordt gebruikt bij foto's met een lange sluitertijd, kan zich een lading ophopen in elke pixelcel van de CCD, ook al is er geen licht aanwezig. Dit wordt "dark current" ruis of thermische lading genoemd en is in de foto zichtbaar als kleine, veelkleurige pixels. Astrofotografen moeten foto's met een lange sluitertijd maken vanwege de donkere achtergrond van de nachtelijke lucht om zo een juiste belichting van het onderwerp te verkrijgen. Digitale camera's die speciaal zijn ontwikkeld voor telescopen bevatten soms een "gekoelde" CCD om zo "dark current" ruis te voorkomen. Hoewel camera's, zoals die uit de D-serie, foto's met een lange sluitertijd kunnen maken, zijn ze bedoeld voor algemeen gebruik en zullen in foto's die langer dan enkele seconden worden belicht veelkleurige pixels verschijnen. Dit is normaal voor een camera met dit ontwerp. Bovendien geldt dat hoe warmer de camera wordt, hoe groter de kans op ruis is aangezien de elektronen meer geprikkeld worden door warmte. Daarom wordt voor lange sluitertijden aangeraden de camera zo koel mogelijk te houden. Dit betekent dat u de camera niet voor lange opnamen dient te gebruiken vlak nadat u deze gedurende langere tijd in de hand hebt gehouden.


DCR

Figuur 1. Een voorbeeld van "dark current" ruis.  Gekleurde vlekken door warmte van elektrische componenten.


Fotografen die foto's met een zeer lange sluitertijd willen maken van zeer donkere onderwerpen, kunnen te maken krijgen met gekleurde vlekken die worden veroorzaakt doordat er interferentie optreedt tussen de CCD en een elektrische component die veel warmte afgeeft (gewoonlijk een stroombron). Een gangbare toepassing van lange sluitertijden is astrofotografie. De positie van de gekleurde vlekken hangt af van het cameraontwerp en de positie van de interne componenten. De onderstaande foto is gemaakt met de D100 en toont een voorbeeld van dit door de warmte ontstane artefact bij een belichting van tien minuten. Dit type ruis neemt toe als de cameracomponenten aanhoudend gedurende langere tijd worden gebruikt, waardoor ze warmer worden dan normaal. Gewoonlijk kunt u het beste 4 à 5 minuten wachten tussen twee lange opnamen, zodat de camera kan afkoelen. (Het gaat hierbij om relatief lage warmteniveaus die soms niet eens merkbaar zijn voor de gebruiker.) Niettemin kan dit verschijnsel zich toch voordoen bij de zevende of achtste foto op rij die op deze manier wordt gemaakt.


DCR2

Figuur 2. De gekleurde paarse vlek linksboven in deze opname van 10 minuten is veroorzaakt door thermische straling van een elektronische component.

 

 

Bron: Nikon Nederland